Kinderopvang

0 tot 4 jaar: Dagopvang

Vanaf het moment dat uw baby 10 weken jong is, is hij of zij welkom. Onze dagopvang is een heerlijke plek voor kinderen. Ze krijgen in de groepen professionele ondersteuning en liefdevolle aandacht. Op de dagopvang werken we met een vaste dagindeling. Dit geeft de kinderen houvast. Zo zijn er vaste momenten voor het eten, slapen en activiteiten. Bij baby’s houden we uiteraard zoveel mogelijk hun eigen ritme aan. Kinderen opvangen is ons vak. We hebben een scherp oog voor de signalen van de kinderen, reageren ondersteunend en doen ons vak met liefde. De kinderen voelen zich snel thuis en op hun gemak.

Alles inclusief

De dagopvang van IKC Prins Maurits werkt all-inclusive. U hoeft dus zelf niets mee te nemen of te geven naar de opvang: wij zorgen voor gezond eten en drinken en voor luiers.

Samenwerken met ouders

We hebben volop aandacht voor de groei en ontwikkeling van uw kind, maar ook voor u als ouder(s). Dat begint al bij het kennismakingsgesprek en de wenperiode en het blijft zolang uw kinderen op de opvang komen. Naast de dagelijkse gesprekjes bij het halen en brengen, ontvangen ouders ook verslagjes en foto’s via ons digitale ouderportaal.

Rijke omgeving

Jonge kinderen hebben de natuurlijke drang om hun omgeving te leren kennen. Kinderen leren bij ons nieuwsgierig te blijven en dingen te ontdekken. Wij bieden kinderen elke dag de mogelijkheid om binnen en buiten op onderzoek uit te gaan, vrij te bewegen en we stimuleren de spraakontwikkeling. Kinderen leren samen spelen en rekening te houden met elkaar. We bieden elke dag activiteiten aan passend bij de leeftijd en interesse van de kinderen. We werken met de thema’s van Uk & Puk. Deze methode wordt gebruikt in de dagopvang en binnen de speelleergroepen en sluit naadloos aan op Schatkist, de methode die in de kleutergroepen van de basisschool wordt gebruikt.

De thema’s staan dichtbij de belevingswereld van jonge kinderen. Zo ontwikkelt uw kind zich spelenderwijs in een veilige en aantrekkelijke omgeving.