Een leerling aanmelden

Als u uw kind wilt aanmelden voor dagopvang, de speelleergroep, buitenschoolse opvang of de basisschool van IKC Prins Maurits, is het handig om een afspraak op ons IKC te maken. We helpen u dan ook op weg met het aanmeldingsformulier en de aanmeldingsprocedure.

Neem contact op met mevrouw M. de Jong, telefoon 058-2663559 om:

  • Uw kind van 0-4 jaar op te geven voor dagopvang en/of de speelleergroep.
  • Uw kind van 4 t/m 12 jaar op te geven voor de basisschool.  
  • Uw kind van 4 t/m 12 jaar naast de basisschool ook direct aan te melden voor buitenschoolse opvang.

Tijdens een kennismakingsgesprek laten we u ons IKC zien en vertellen we u over: wat er allemaal gebeurt, hoe we voor uw kind zorgen, hoe uw kind alvast kan wennen op de speelleergroep, de opvang of de kleutergroep van de basisschool en over kosten en vergoedingen voor speelleergroepen, kinderopvang en buitenschoolse opvang.

 U kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier op deze site.