Documenten en verslagen

We houden u graag op de hoogte van het reilen en zeilen binnen ons IKC.

Ter inzage ligt op ons IKC het schoolplan, jaarplan en het schooljaarverslag.