Onze visie

Het beste voor ieder kind

Als IKC-team vinden we het onze taak om ons maximaal in te zetten om alle kinderen te helpen bij het leren en te begeleiden om gezond en gelukkig op te groeien.

De kernwaarden die we daarbij hebben zijn:

  • Respect: iedereen waarderen, niet oordelen en veroordelen, een relatie opbouwen met elkaar en ruimte geven aan elkaar.
  • Openheid: persoonlijke aandacht en iedereen een welkom gevoel geven.
  • Integriteit: doen wat je zegt en handelen vanuit deze kernwaarden.
  • Professionaliteit: kinderen, ouders en collega’s mogen vakmanschap van ons verwachten waarbij we het maximale uit onszelf halen.

We proberen een liefdevolle en positieve plek te bieden; een prettige en betrokken omgeving. We zijn de hele IKC-periode alert op de ontwikkeling van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. We werken actief aan ontwikkelings- en groeikansen. En we betrekken graag ouders daarbij, omdat het (voor)schoolse leren en het thuisleren nooit los van elkaar staan.