Ziek melden

Als uw kind ziek is, dan rekenen we erop dat u het IKC zo snel mogelijk informeert.

  • Telefoonnummer 058 – 2663559
  • Graag bellen tussen 8.00 en 8.30 uur
  • Via een keuzemenu komt u in contact met de school, de speelleergroep, de dagopvang of de BSO.

Voor ziek- of absentmelding bij de speelleergroep, de dagopvang of de voor- of naschoolse opvang kunt u ook de app ‘MijnSinne’ gebruiken.

Opmerking: komt uw kind op de voorschoolse opvang (vanaf 07:30 uur) dan graag zo snel mogelijk na 07:30 bellen of appen!

Als uw kind zonder bericht een half uur na het begin van de opvang, de speelleergroep of de basisschoollessen nog niet aanwezig is, bellen we u op om te informeren wat er aan de hand is.

Als uw kind op school of op de opvang ziek wordt

Als uw kind ziek wordt op school of op de opvang, dan wordt u door een leerkracht of pedagogisch medewerker gebeld. U kunt dan telefonisch overleggen of uw kind op het IKC kan blijven of beter opgehaald kan worden. Afhankelijk van de ernst en de aard van de ziekte, hoe het kind zich voelt, de zorg die nodig is en eventueel besmettingsgevaar, kunnen we u vragen uw kind te komen halen.

Is uw kind te ziek om aan het dagprogramma mee te doen? Vraagt uw kind intensieve zorg wegens ziekte? Of brengt een ziek kind de gezondheid van andere kinderen in gevaar? Dan mag hij of zij niet naar ons IKC. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van de GGD.

Besmettelijke ziektes

Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, dan vragen wij u om direct contact op te nemen met ons IKC. Wij kunnen dan zo nodig andere ouders informeren.