Verlof

Verlof aanvragen als uw kind leerplichtig is

Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn in Nederland leerplichtig. Leerplichtige kinderen kunnen buiten de vakantiedagen om niet zomaar vrij krijgen. Daarvoor gelden strenge regels. De school kan en mag daar niet van afwijken.

Als er bijzondere omstandigheden zijn dan kunnen ouders ‘extra verlof’ aanvragen. Doe dit altijd ruim van tevoren en in elk geval zo snel mogelijk. Gebruik het aanvraagformulier dat u op school kunt krijgen. Meer weten over de wettelijke regeling voor extra verlof? Vraag ernaar aan de directie van de school (bel 058-2663559 of mail naar ikcprinsmaurits@pcboleeuwarden.nl.

Suikerfeest/Offerfeest

In overleg met de directie is er extra ruimte voor gezinnen die het Offerfeest en het Suikerfeest willen vieren. Natuurlijk verlenen we voor zowel het Offerfeest als het Suikerfeest één dag extra verlof.