Contact school en ouders

Zorg voor kinderen, dat hebben we als IKC niet alleen, daar hebben we u als ouders bij nodig. Daarom vinden we een open en eerlijke relatie met ouders belangrijk. Vertrouwen in elkaar is daarbij het sleutelwoord. En aan vertrouwen moet je bouwen. Elkaar informeren helpt ons om dat voor elkaar te krijgen.

We vinden het fijn als de ouders meewerken aan de activiteiten binnen ons IKC. Zo zijn ouders actief op allerlei terreinen, bijvoorbeeld in de ouderraad, als computerouders of als hulpouders bij de sport en speldagen. Ook meedoen? Neem dan contact op met de educatief medewerker, de leerkracht of één van de OR-leden.

Oudergesprekken

Pedagogisch begeleiders en leerkrachten volgen de ontwikkelingen van uw kind van dag tot dag. En via ons leerlingvolgsysteem ook van jaar tot jaar.

In de oudergesprekken bespreken we met u hoe het met uw kind gaat. We kunnen over en weer tips en ideeën uitwisselen en afspraken maken.

Social Schools

We maken gebruik van Social Schools. Een app voor school en ouders om u van informatie te voorzien. Met name unieke leerervaringen en foto's van activiteiten. In de meeste groepen is de groepschat actief waarin leuke berichtjes kunnen worden gedeeld. Ook kunnen we hierin oproepjes plaatsen en hulpvragen stellen. Ook kunt u de medewerkers van school een bericht sturen en kunnen we met u communiceren.

Belangrijk is het dat u ten alle tijde uw privacy voorkeuren kunt inzien en wijzigen. U en wij hebben dan duidelijk welke voorkeuren van toepassing zijn.