Opvoedingsvragen?

Kom langs!

Het opvoeden van een kind is voor een ouder niet altijd eenvoudig. Elke vader, moeder of verzorger heeft wel eens van die momenten dat het 'even niet zo lekker loopt’.

Blijf daar niet mee rondlopen. Praat er eens over met de medewerkers van de kinderopvang, de speelleergroepen of de leerkrachten. Zij kennen uw kinderen en hebben misschien goede tips of ideeën voor u. Als ze het zelf niet weten, kunnen ze een beroep doen op experts op het gebied van kindergedrag en opvoeding. Op ons IKC maken wij gebruik van een jeugdondersteuner: Sander de Rover helpt u en uw kind graag.

Kies het beste voor uw kind. En als u daar hulp bij nodig hebt: laat het weten!