Ouderraad

IKC Prins Maurits heeft een actieve ouderraad. Deze bestaat uit een groep ouders die – naast het verlenen van assistentie bij allerlei activiteiten binnen het IKC – de belangen willen behartigen van alle ouders en kinderen. In de ouderraad kunnen alle ouders meedoen, van kinderen uit de dagopvang, de speelleergroepen en van basisschoolleerlingen.

Wat doet de ouderraad?

  • meedenken over en mee-organiseren van activiteiten als Sinterklaasfeest, Kerst - en Paasvieringen, Ouderavonden, informatieavonden, open huis, sport- en spelactiviteiten, enz;
  • proberen meer ouders actief bij ons IKC te betrekken;
  • het innen en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage (basisschool).

Wanneer u meer informatie wilt, of iets kwijt wilt waarvan u denkt dat het voor de OR van belang kan zijn, kunt u altijd terecht bij één van de leden van de OR. Meer informatie over de OR en de namen van de ouderraadsleden vindt u achterin de de schoolgids (Bijlage 2 daarvan).